Zwarte ratten

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Oversier\Documents\Mijn websites\rat.gif

De zwarte rat is ook wel bekend onder de namen scheepsrat, huisrat, dakrat en pestrat.

Ondanks de benaming de zwarte rat komt  dit dier in verschillende kleurvarianten voor van

lichtbruin tot zwart, de buikzijde is doorgaans lichter van kleur. Echter zwart is wel de

meest voorkomende kleur in stedelijke gebieden. De zwarte rat verschilt van de bruine rat

door de langere, ruigere vacht, de grotere, dunner behaarde oren, de grotere ogen en de

langere, dunnere staart en is (gerekend zonder staart) 15 Ė 24 cm lang.

 

De zwarte rat leeft regelmatig in grote sociale groepen. Sommige van deze groepen kunnen bestaan uit wel zestig ratten. De

vrouwtjes van de zwarte rat zijn agressiever dan die van de bruine rat, en zullen andere zwarte ratten wegjagen van voedsel. 

De voortplanting is verzekerd doordat ze per jaar wel 3 tot 6 nesten hebben met soms wel meer dan 7 jongen waarvan de

vrouwtjes alweer na zoín 3 maanden geslachtsrijp zijn. Een zwarte rat kan een leeftijd bereiken van maximaal vier jaar maar

meestal worden ze niet ouder dan achttien maanden, hun belangrijkste vijand in de bewoonde wereld is de huiskat.

 

De zwarte rat leeft voornamelijk in de buurt van havens, schepen en gebouwen zoals pakhuizen, supermarkten en andere

gebouwen met een ruime voedselvoorraad verder zoekt hij zijn toevlucht vaak in gebouwen met holle muren of kleine zolders. 

Hij is erg snel, en kan goed klimmen en springen (tot 1,5 meter hoog). Anders dan de bruine rat legt de zwarte rat geen

ondergrondse gangen aan en is ook niet in het riool te vinden. De zwarte rat is een nachtdier en een alleseter, met een

voorkeur voor granen en ander plantaardig materiaal. Het dier verspilt echter meer dan dat het consumeert.

Verspreidingsgebieden

Oorspronkelijk afkomstig uit Zuidwest - India. Tot voor een aantal jaren was de zwarte rat in Nederland relatief zeldzaam,

echter het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt zich (begin 2008) zorgen over de toename van de zwarte rat.

 

Schade

Jaarlijks wordt door de ratten (en muizen) gezamenlijk voor meer dan 30 miljoen ton voedsel vernield. Daarnaast vernielen ratten

ook materialen die niet eetbaar zijn. Ze knagen door hout, door verpakkingen, maar ook door bekabeling met alle ongemakken

en gevaren van dien. Naast het aanvreten van materialen bedreigen zij ook onze gezondheid door het achterlaten van uitwerpselen,

urine, haren en bacteriŽn. De zwarte rat is de belangrijkste verspreider van de pest, de pestbacterie wordt overgebracht door

vlooien die op de huid van de zwarte rat leven.  Het eveneens door deze ratten verspreide hantavirus kan ernstige nierschade

veroorzaken. Anders dan de bruine rat is de zwarte rat geen drager van Leptospira interrogans, de bacterie die de ziekte van Weil

veroorzaakt.

 

Wering en bestrijding

Om ratten te weren is het noodzakelijk dat hun de nestmogelijkheden worden ontnomen, dit kunnen we realiseren door afval zoveel

mogelijk op te ruimen en mogelijke toegangswegen zoals gaten in muren te repareren of af te sluiten. Daarnaast is het belangrijk

dat voedingsmiddelen voor de ratten onbereikbaar worden opgeborgen.

 

Heeft u overlast van ratten neem contact op met Bugfree ongediertebestrijding wij werken uitsluitend met personeel

dat in bezit van het Vakbekwaamheidsdiploma verstrekt door het CPMV.  Voor het behalen van het beste resultaat bij de bestrijding

van de ratten maken wij enkel en alleen gebruik van professionele materialen zorgen dat de omgeving zo min mogelijk wordt

geschaad en de risico's maximaal worden beperkt.

                                                                                                          Terug naar ongedierte