Contact:

Bugfree ongediertebestrijding is een bedrijf wat zich bezighoudt                     Wij zijn tijdens kantooruren telefonisch te

 

met het bestrijden of voorkomen van plaagdieren en het geven                           bereiken op 06-46430898 ook kunt u       

van adviezen op het gebied van hygiŽne.                                                        via een Email contact met ons opnemen

                                                                                                               dan is ons mailadres bugfree@home.nl.

Bugfree ongediertebestrijding is een klein, maar daardoor flexibel                     Voor spoedgevallen kunt u 24 uur p/dag                               
                                                                                                                                                                                                            

familiebedrijf dat 7 jaar bestaat. Wij zijn gevestigd in Venray en                           bij ons terecht.

omdat wij slechts in een beperkt postcodegebied (5700- 5999)

werken kunnen wij onze klanten op zeer korte termijn van dienst zijn.

 

Bugfree ongediertebestrijding werkt uitsluitend met gediplomeerd

personeel met de nodige praktijkervaring. De door ons uitgevoerde

werkzaamheden worden volgens door de overheid voorgeschreven 

richtlijnen uitgevoerd. Voor het behalen van het beste resultaat bij

het weren en bestrijden van het ongedierte maken wij alleen

gebruik van professionele materialen.

 

Het bestrijden van ongedierte kan op vele manieren. Om het milieu te

ontlasten is de bestrijdingsmiddelenwet de afgelopen jaren aangepast

en moet er minder gewerkt worden met bestrijdingsmiddelen en is de

nadruk dan ook meer komen liggen op het weren en voorkomen van

dierplagen.

 

Bugfree ongediertebestrijding kan u hierin adviseren en wij komen

graag bij u langs om een preventieplan voor u te maken. U kunt altijd

bellen voor een vrijblijvend advies.

 

ONS MOTTO IS:  Voorkomen is beter dan genezen.

 

 

 

Het meeste ongedierte word door onszelf of door het verplaatsen van goederen binnengebracht daarom is wering

en een goede ingangscontrole van groot belang.

 

Bij knaagdieren ligt dit anders, zij weten zich meestal zelfstandig een toegang te verschaffen door de aanwezigheid

van bouwtechnische gebreken. Het kan echter ook zo zijn dat de besmetting al heeft plaatsgevonden tijdens de

bouw van uw pand.

 

Bugfree ongediertebestrijding zoekt voor u specifieke situatie naar oplossingen. Vaak zorgen kleine aanpassingen

al voor het gewenste resultaat. Uit het verleden is gebleken dat bouwtechnische aanpassingen om plaagdieren te

weren niet altijd een kostbare zaak hoeft te zijn.

 

Wij bieden oplossingen die ook op lange termijn nog het gewenste resultaat opleveren. De laatste jaren zijn er

bestrijdingstechnisch veel zaken verandert zoals veilige lokazen met het oog op de voedselveiligheid en de non-

toxid lokazen (niet giftige lokaasmiddelen) en een nieuwe generatie vliegenlampen uitgerust met lijmplaten.

Daarnaast bestaat er sinds kort ook de mogelijkheid om ratten en muizen op elke gewenste locatie op ecologische

wijze te bestrijden. Het is veelal noodzakelijk om slechts te signaleren. Afnemers en controlerende instanties eisen

non-tox preparaten indien er geen last is van plaagdieren. Door regelmatige controles en visuele inspecties worden

eventuele besmettingen vroegtijdig opgemerkt en daar waar nodig wordt onmiddellijk actie ondernomen.

 

Het moet namelijk niet zo zijn dat de aandacht pas komt na de klacht!