Schade door muizen                                

Muizen zijn verantwoordelijk voor een schade van ruim 30 miljoen euro per jaar. Om hun gebit op peil te houden

moeten ze voortdurend knagen hierdoor ontstaat dan ook de meeste schade want niets is veilig, levensmiddelen

maar ook houtwerk, waterleidingen en bedrading van gebouwen en machines moeten het ontgelden met als

gevolgschade lekkages, storingen en mogelijk zelfs brand door kortsluiting in de aangevreten bekabeling.

Naast het verstoren van uw nachtrust is vooral de huismuis verantwoordelijk voor het overbrengen van ziektes en

met hun aanwezigheid is de algehele hygiŽne in gevaar hoofdzakelijk doordat zij voedselvoorraden beschadigen

en vervuilen met hun behoeftes.

 

Wering en bestrijding

 

Vooral in het najaar zullen muizen op zoek gaan naar een warmere omgeving en is het verstandig om openingen

in buitenmuren te dichten. Ventilatieopeningen (stootvoegen) maximaal op 0,5 breedte indien mogelijk zg.

"bijenbekjes" plaatsen. Voorkom zoveel mogelijk het aanbod van voedsel door bijvoorbeeld het opbergen van

voedselvoorraden (ook voor huisdieren) in afgesloten emmers/ boxen, het onbereikbaar opbergen / afvoeren van afval.

Het bestrijden van huismuizen is het belangrijk om vooraf een grondige inspectie uit te voeren om aansluitend op

de meest strategische plaatsen lokaasdepots in te richten. Deze lokazen bevatten een "rodenticide" knaagdier-

bestrijdingsmiddel op basis van multi-dosis en moeten derhalve gedurende enkele weken aangeboden worden

om doding van de muizen te veroorzaken. Bij huismuizen is resistentie voor diverse bestrijdingsmiddelen aanwezig.

 

Bugfree ongediertebestrijding werkt uitsluitend met personeel wat in bezit van het Vakbekwaamheidsdiploma

verstrekt door het CPMV.  Voor het behalen van het beste resultaat bij de bestrijding van het ongedierte maken

wij enkele en alleen gebruik van professionele materialen zorgen dat de omgeving zo min mogelijk wordt geschaad

en de risico's maximaal worden beperkt. Daarom gebruiken wij voor muizen speciale lokaasdoosjes,

zonder milieuverontreinigende stoffen.  Het lokaas blijft droog mede daardoor is deze methode zeer effectief.

                                                                                          Terug naar ongedierte