Mieren, harde werkers maar........

De meest voorkomende mieren die zich rond of in gebouwen vestigen zijn, de zwartbruine tot zwarte mier waarvan

de mannetjes donker gekleurd zijn met heldere vleugels, de zwartbruine wegmier en de glanzende houtmier.

Deze laatste heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij mooi glimmend zwart is de mannetjes zijn te herkennen

aan hun gedeeltelijk bruine vleugels.

 

Mieren zijn sociaal levende insecten. 

Een mierenvolk ook wel "kolonie" of "mierenstaat" genoemd bestaat in de regel uit een aantal sterk

gespecialiseerde individuen. Een kolonie bestaat uit één of meerdere  vruchtbare vrouwelijke

exemplaren de koninginnen, die als taak hebben de instandhouding van de kolonie. De koninginnen

zijn aanzienlijk groter (evenals bij de wespen en bijen)dan de overige mieren en verlaten vrijwel nooit

het mierennest. Verder bestaat een mierenvolk uit een aantal mannetjes en jonge koninginnen

echter het merendeel van de mieren in de kolonie zijn de werksters, onvruchtbare vrouwelijke

exemplaren die voor de koningin en de broed zorgen echter hun grootste taak is het regelen van de voedselvoorziening.

Indien een van deze werkster tijdens haar zoektocht naar voedsel een rijke voedselbron heeft gevonden weet zij de

andere werksters hierop attent  te maken door het uitzetten van een spoor, waarna anderen haar kunnen gaan helpen

met het binnenhalen van de buit. Hierdoor ontstaan de zogenaamde mierenstraten.  Deze mierenstraten zijn voor de

ongedierte bestrijder een belangrijk gegeven bij het opsporen van het mierennest.

 

Weren of bestrijden

 

 

Mieren zijn nuttige insecten die in tuinen en bossen veel schadelijke insecten verdelgen. Daarom dient bestrijding alleen

plaats te vinden indien mieren in aantallen tijdens hun strooptocht naar voedsel gebouwen binnendringen en de hygiëne

bedreigen door over werkbladen in keukens lopen of in aanraking komen met voedselvoorraden.

 

Om mieren te weren is het noodzakelijk dat men naden en kieren afdicht, dat de voor mieren aantrekkelijke producten

onbereikbaar worden opgeborgen en aanwezige open stootvoegen moeten worden voorzien van fijnmazig insectengaas.

 

Bestrijden mieren buitenshuis door nestingangen en looppaden te begieten of spuiten met een bestrijdingsmiddel op

basis van foxim of de nesten en nestingangen behandelen met een poedervormige insecticide op basis van foxim of

imidaclopride.

Met het bestrijden buiten kunt u voorkomen dat de mieren uiteindelijk binnen bestreden moeten worden, indien u gebruik

maakt van lokaasdoosjes dan deze zo dicht mogelijk bij de toegangen plaatsen. Het gebruik hiervan is niet altijd affectief

omdat mieren het lokaas soms niet accepteren. Welk middel u ook gebruikt lees altijd goed het gebruiksvoorschrift en

volg de aanwijzingen nauwkeurig want de insecticiden zijn giftig.

 

 

n.b. Bestrijden van uitgevlogen koninginnen en mannetjes is niet mogelijk omdat zij eenmalig uitvliegen en niet meer op

       het nest terugkeren.

 

Loopt het daadwerkelijk uit de hand neem dan contact op met Bugfree ongediertebestrijding om in te grijpen.

                                                                                                                                             Terug naar ongedierte