De  bruine rat:   

De bruine rat  heeft een stompe snuit en kleine oren en ogen, zijn staart is stomp en is korter

dan het lichaam en de kop samen. De vacht is hard en bruingrijs. Bruine ratten zijn cultuur-

volgers en leven vooral in de buurt van mensen in grachten, afvalwaters, kelders, stallen en

andere vochtige donkere plaatsen. Jaarlijks kunnen bruine ratten tot zeven worpen van

ongeveer acht jongen per worp hebben. De bruine rat is reeds op een leeftijd van twee tot

drie maanden volwassen en ook vruchtbaar.

 

 

 

Welke schade kan een bruine rat veroorzaken?

Bruine ratten zijn vooral s' nachts actief op zoek naar voedsel, het zijn echte alleseters (omnivoor) maar kiezen het voedsel wel

zorgvuldig uit. De bruine rat is vooral verantwoordelijk voor knaagschade aan bekabeling en rioolbuizen, houtwerk, elektrische

leidingen, PVC-buizen, voedingsproducten, veevoeders enzovoort. Verder is de bruine rat is een hele goede zwemmer en kan ook

uitstekend graven, slootkanten, funderingen, vloeren of taluds lopen schade op doordat hij diepe holen graaft om nesten in te maken.

 

Naast schade aan voedingsmiddelen en materiaal bedreigt de bruine rat de gezondheid van de mens door het overbrengen van

ziektes zoals ziekte van Weil en Paratyfus en bij dieren de varkenspest en pseudovogelpest enz.

 

Weren en bestrijden

 

De beste bestrijdingsmethode is preventie. Vooral ervoor zorgen dat de ratten geen voedsel vinden.

 

Enkele tips:   1)    geen etensresten laten rondslingeren.

                    2)    diervoeders in afsluitbare vaten of containers opbergen.

                    3)    bij voorkeur dieren s' morgens voeren zodat er s'nachts geen voedsel in de bakken blijft.

                    4)    vuilnisbakken pas de avond voor ophalen buiten zetten.

                    5)    achtergebleven gewassen op het veld in ploegen.

               `    6)    geen etensresten in compostbak gooien.

                    7)    volières voorzien van harde bodem of gaasdraad in de bodem inwerken.

                `   8)   ontluchtingskokers en -raampjes, afvoerpijpen en rioolputten afschermen met een draad of rooster.

 

Heeft u overlast van ratten neem contact op met Bugfree ongediertebestrijding wij werken uitsluitend met personeel wat in

bezit van het Vakbekwaamheidsdiploma verstrekt door het CPMV.  Voor het behalen van het beste resultaat bij de bestrijding van de

ratten maken wij enkel en alleen gebruik van professionele materialen zorgen dat de omgeving zo min mogelijk wordt geschaad en de

risico's maximaal worden beperkt.

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                  Terug naar ongedierte