Heeft u last van wespen ??      

Ondanks dat wij wespen vaak hinderlijk en angstaanjagend vinden wat vooral voort komt uit de angst om gestoken te worden zijn het zeer nuttige insecten. Het zijn belangrijke insectenbestrijders en ruimen dagelijks duizenden insecten op waaronder vooral veel vliegen, steek-  en langpootmuggen               

We kennen vele soorten wespen waarvan de Duitse wesp en limonadewesp de bij ons meest voorkomende zijn die ons het leven zuur maken. Ze leven in wespenvolken van soms wel meer dan 5000 stuks. Wanneer ze zich bedreigt voelen of bij verstoring van hun nest kunnen ze agressief worden en hun belager achtervolgen waarbij ze (alleen de vrouwtjes) meermaals kunnen steken. Het gif wat bij de steek wordt ingespoten bevat een irriterende stof die een zwelling ter plaatse veroorzaakt, bij  mensen die overgevoelig zijn is de reactie vaak heftiger en  veroorzaakt een flinke pijn voor een aantal uren tot zelfs een paar dagen.   

Bestrijding                                                                                                                                 

De bestrijding van wespen is niet zonder gevaar daarom dienen er alvorens men aanvangt met de bestrijding enkele voorzorgmaatregelen genomen te worden. Het beter daarom beter om de bestrijding door een professionele bestrijdingstechnicus te laten uitvoeren. Deze weet precies hoe hij de bestrijding dient uit te voeren zodat de omgeving zo min mogelijk wordt geschaad en de risico's maximaal worden beperkt.

Bugfree ongediertebestrijding geeft ten allen tijde 100% garantie op de bestrijding en is binnen 24 uur bij u om het nest te bestrijden.

Waarschuwing !!!!!

Het dichtstoppen van de uitvliegopening(en) van een nest heeft geen zin, omdat de wespen net zolang zullen zoeken of knagen tot ze een andere uitgang hebben gevonden of gemaakt. Soms werkt het zelfs averechts omdat de wespen op deze manier in grote aantallen ook binnen een gebouw terecht kunnen komen

                                                                                                                            Terug naar ongedierte