Inspecties

                         In eerste instantie zijn de inspecties erop gericht om vast te stellen om welke

                       soort van ongedierte het zich handelt. Insecten worden doorgaans met behulp

                       van geurstoffen in lijmvallen gevangen waarna indien noodzakelijk middels

                       determinatie de exacte soort kan worden vastgesteld.

 

                       Aan hand van de verkregen informatie wordt een plan opgesteld voor de

                       noodzakelijke behandeling. Bij het opstellen van dit plan houden wij  rekening

                       met een aantal belangrijke factoren in uw specifieke situatie  en omgeving.

 

                       Allereerst wordt er gekeken naar weringmogelijkheden voor het ongedierte zoals

                       de wijze van opslag en eventuele noodzakelijke bouwkundige aanpassingen.

                       Daarnaast wordt bekeken welke lokmiddelen of bestrijdingsmiddelen voor een

                       specifieke behandeling op uw locatie zijn toegelaten.

 

                       Om tot het beste resultaat met zo weinig mogelijk risico voor de omgeving te

                       komen is het juist om die reden belangrijk met een gespecialiseerd en erkend

                       bedrijf te werken.

                       Onze medewerkers bezitten volledige bevoegdheden verkregen via het  CPMV,

                       Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing Milieu en Volksgezondheid erkend

                       door het ministerie van VROM.